gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Stadsutveckling

Vi har en plan för ditt arbete.

 

Har du idag en fastighet som du vill skapa nya byggrätter genom en detaljplan, eller har du fastnat i planprocessen vid en pågående detaljplan? Vi hjälper dig i denna stundtals snåriga process med vårt kunnande och förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå. Genom vår erfarnhet vet vi vilka krav som ställs och hur man driver processen framåt.

Vi arbetar med stadsutveckling inom följande delområden:

 

Förstudie

Vi hjälper till där fastighetsägaren vill få kunskapen om möjlighet samt omfattning inför ett nytt detaljplaneärende. Vi tar fram underlag och genomför olika studier som underlättar beslut och ökar möjligheten för positiv planansökan.

 

Planarbete

Vi vet vilket stort arbete och hur långa processerna är inom detaljplanearbetet. Genom att vi har tagit fram flera detaljplaner hos en mängd olika kommuner har vi kunskap och erfarenheten för att hjälpa till och underlätta processen för fastighetsägaren.