gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Projektutveckling

Vi är en erfaren och effektiv inhyrd projektutvecklingsavdelning.

 

Tornbacken Bostadsutveckling skapar och utvecklar projekt från tidiga skeden tillsammans med kunder och partners. Vi förverkligar projektidéer i samverkan, initierade av andra eller av oss själva. Genom stor kompetens och nära samarbete med många specialister ser vi till att möte era högt ställda krav vad gäller ekonomi, tidplan och kundnöjdhet.

 

Vi hjälper er från idé via projektering, tillstånd, genomförande, försäljning till inflyttning. Tillsammans med er höjer vi värdet på er fastighet och investering. Vi arbetar med projektutveckling inom följande delområden:

 

Projektidentifiering/analys

Många fastigheter har idag icke utnyttjade utvecklingsmöjligheter. Det kan handla om byggrätter som kan skapas genom att påbörja en ny eller ändra en gammal detaljplan, eller genom att bättre tillvarata byggrätter inom befintlig detaljplan. Kanske går det att bygga på en våning eller att bättre utnyttja tomten. Vi har kunnandet och hjälper dig att finna och utnyttja dessa möjligheter och kan sedan hålla i den efterföljande entreprenaden oavsett om det innebär konvertering, nyproduktion, tillbyggnad eller ombyggnad.

 

Biträde nyproduktion Brf

I samband med nyproduktion av bostadsrättslägenheter finns det många fallgropar att undvika och många viktiga ställningstaganden att göra för att maximera bostadsprojektets vinst. Vi finns för att hjälpa er med denna helhet när ni ska nyproducera bostadsrätter. Allt från bilda bostadsrättsföreningen, införsäljning av mark, finansieringsfrågor ekonomisk plan till alla olika avtal, tillstånd och inflyttning som behövs för att ta hela projektet i hamn.

 

Kalkylering

Att göra ekonomiska bedömningar av investeringar och säkerställa projektkostnader är en viktig del i varje projekt. Med erfarenhet från tidigare projekt och våra nyckeltal, i kombination med hög marknadskännedom, ger er en säker kalkyl. Vi utför överslags-, budget-, investerings- och exploateringskalkyler som underlag till den fortsatta projektutvecklingen. Genom detta kan vi sedan bidra med rådgivning vid idéstadiet, uppdragsstart och vid vägval i projektet. 

 

Kontrakt och avtal

Inom projektutvecklingen är det många olika kontrakt, avtal och tillstånd som ska upprättas, granskas och slutas för att ett specifikt projekt ska tas från idé till avslut. Vi har kunskapen om vilket kontrakt eller avtal som ska användas, att ta fram specifika kontrakt eller avtal samt diger välbeprövad mallbank som följer de branschstandarder, form- och lagkrav som finns.

 

Upphandling

Med lång erfarenhet av entreprenad- och konsultupphandlingar garanterar vi ett professionellt, oberoende och tryggt arbete med inköp och upphandling. Som kund har du alltid god insyn i projektets inköpsprocess och där vi tillsammans har ett tätt samarbete och arbetar mot givna ramar. Vi erbjuder dig upphandlingar på både utförande- och totalentreprenad och är experter inom upphandlingsformen delad entreprenad. Vi hjälper er med att upprätta förfrågningsunderlag, kontrakt efter bygg- och fastighetsbranschens standard, anbudsutvärdering och anbudgenomgångar.

 

Marknadsanalys/marknadsföring

Med stor kunskap om den lokala norrländska marknaden och lång erfarenhet med att sälja bostäder i olika former och typer kan vi på ert uppdrag genomföra säkra marknadsanalyser och prissättningsstrategier. Vi kan även hälpa er med att ta fram marknadsföringsplan, material och vilka kanaler som ska nyttjas för varje projekt. Allt för att ni ska få så stort genomslag som möjligt för ert projekt.

 

Kundansvarig

Vi har alltid kunden i fokus. Både du som är kund hos oss men även dina kunder är en av våra högsta prioriteringar när det kommer till utvecklingen av ett projekt. Med tydlig information i rätt tid kan vi se till att era kunder känner sig nöjda och trygga i deras kanske största affär i livet. Genom vår framtagna process "kundresan" kommer dessa kunders förväntningar att infrias och i vissa fall överträffas.