gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Byggherreombud/Projektledning

Vi har erfarenheten att leda ditt projekt.

 

Den erfarenhet som vi har byggt på oss genom åren vet vikten av att projektet genomförs genom fastställda kvalitets-, tids-, och kostnadsramar. Som byggherreombud och projektledare ansvarar vi för ett projekts totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas.

Vi arbetar med projektledning inom följande delområden:

 

Byggherreombud

Som byggherreombud tar vi ansvar för att driva våra kunders projekt. Det är många intressen som ska bevakas som kräver kompetens i många frågor. Vi företräder kunden gentemot myndigheter och entreprenörer. Efter lång erfarenhet i branschen och vår starka koppling till projektutveckling och genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande.

 

Projektledning

Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning. Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

 

Byggledning

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen. Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

 

Kalkyl

Vi utför många former av kalkyluppdrag, från enkla överslagskalkyler i tidiga skeden med enkla underlag eller idéskisser till produktionskalkyler på förfrågningsunderlag. Med aktiv kalkylering arbetar vi med att finna förslag på lösningar som kan kostnadseffektivisera projektet utan att dra ner på kvalitet, hållbarhet eller funktion.

 

Upphandling av konsulter och entreprenader

Med lång erfarenhet av entreprenad- och konsultupphandlingar garanterar vi ett professionellt, oberoende och tryggt arbete med inköp och upphandling. Som kund har du alltid god insyn i projektets inköpsprocess och där vi tillsammans har ett tätt samarbete och arbetar mot givna ramar. Vi erbjuder dig upphandlingar på både utförande- och totalentreprenad och är experter inom upphandlingsformen delad entreprenad. Vi hjälper er med att upprätta förfrågningsunderlag, kontrakt efter bygg- och fastighetsbranschens standard, anbudsutvärdering och anbudgenomgångar.

 

KA enligt PBL

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls. Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.