gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig utveckla din bostads- eller kommersiella fastighet till dess fulla potential.

 

Många fastigheter har idag icke utnyttjade utvecklingsmöjligheter. Genom att identifiera, analysera och utveckla fastigheter ser vi till att samtliga värden synliggörs och hjälper er med att förverkliga dem. Vi kan även hjälpa till med att ombilda er bostads fastighet till en bostadsrättsförening. Vi arbetar med fastighetsutveckling inom följande delområden:

 

Förstudier och utvecklingspotential

Med fastighetsägarens eller investerarens strategi och värderingar i grunden samt den nödvändiga omvärldsanalysen identifierar och analyserar vi vilka behov fastigheten skall uppfylla samt vilka värden som därmed kan synliggöras. Genom förstudier och utredningar säkrar vi de antagna värdepåverkande faktorerna samt naturligtvis de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra dessa. Tillsammans med er tar vi fram en plan på hur er fastighets värde bäst kan tas tillvara.

 

Byggherrerepresentation

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva våra kunders projekt. Det är många intressen som ska bevakas som kräver kompetens i många frågor. Vi företräder kunden gentemot myndigheter och entreprenörer. Efter lång erfarenhet i branschen och vår starka koppling till projektutveckling och genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande.

 

Ombildning till Brf

Om du står som ägare av ett flerfamiljshus och vill sälja till dina hyresgäster på bästa möjliga sätt, tag en tidig kontakt med oss, så skapar vi den trygghet mellan parterna och de rätta förutsättningar i själva fastigheten som behövs för en lyckad bostadsrättsombildning. Att ombilda fastigheten till bostadsrätter är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för dig som fastighetsägare, det är också tillfredsställande att hjälpa sina hyresgäster att få en bra start på sin bostadskarriär.

 

Förvaltningsfrågor

Då vi har erfarenhet och kunskap i både förvaltning av Brf:er som förvaltning av hyresbostäder och kommersiella fastigheter vet vi vilka frågor som uppstår och de svårigheter som som det ibland kan innbära som fastighetsägare. Vi fungerar som ett bollplank och kan bistå dig i dina funderingar och utmaningar som finns inom den ekonomiska- och tekniska förvaltningen av din fastighet(er).