gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Affärsutveckling

Vår affärsutveckling är väldig enkel - Att skapa värden.

 

Vår kompetens ger oss möjligheten att hitta potentiella utvecklingsprojekt eller koppla ett fastighetsförvärv till rätt kund, fastighetsägare eller investerare. Vi identifierar vilka möjligheter och utmaningar som finns för att skapa er utveckling och tillväxt. Vi arbetar med affärsutveckling inom följande delområden:

 

Affärsidentifiering/affärsanalys

Hur kan din idé bli verklighet? I affärens eller projektets tidiga skede analyserar vi idéerna och tar fram olika beslutsunderlag som presenteras för er. Inte sällan innehåller beslutsunderlaget en jämförelse mellan olika alternativ och ett förslag på organisation och ansvarsfördelning. Dessutom sammanställer vi en budget och tidplan för att komma vidare i affären eller i projektet.

Vi ger strategisk rådgivning kring fastighetsaffärer och projektutveckling och kan även ta fram utvecklingsplaner för ett helt fastighetsbestånd.

 

Projekttransaktion

Som specialister inom projekt- och fastighetsutveckling är grunden för vår affärsutvecklingsmetodik att skapa värden. Vår kompetens ger oss möjlighet att koppla potentiella utvecklingsprojekt till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare.

 

Investeringskalkyl

Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med investeringar i fastigheter både i form av förvärv eller utveckling. Då vi har erfarenhet från ett projekts alla fasar vet vi vilka kostnader som uppstår och när i tid dessa ska betalas. Vi har även god markandskännedom vilket ger säkerhet för intäkterna i ett projekt. Genom detta kan vi inledninsvis presentera en säker kalkyl med en trygg estimerad avkastning på ert projekt.