gallery/Tornbacken Logga

Norrlands enda fristående projektutvecklingsbolag

Affärsutveckling

Vår affärsutveckling är väldigt enkel - Att skapa värden.

Vår kompetens ger oss möjligheten att hitta potentiella utvecklingsprojekt eller koppla ett fastighetsförvärv till rätt kund, fastighetsägare eller investerare.

Vi identifierar vilka möjligheter och utmaningar som finns för att skapa er utveckling och tillväxt.

gallery/hand

Projektutveckling

Genom stor kompetens och nära samarbete med många specialister ser vi till att möta era högt ställda krav vad gäller ekonomi, tidplan och kundnöjdhet.

Vi hjälper er från idé via projektering, tillstånd, genomförande, försäljning till inflyttning. Tillsammans med er höjer vi värdet på er fastighet och investering. 

gallery/grupp

Fastighets

utveckling

Vi hjälper dig att utveckla din bostads- eller kommersiella fastighet till dess fulla potential. Genom att identifiera, analysera och utveckla fastigheten ser vi till att samtliga värden synliggörs och hjälper er med att förverkliga dem.

Vi kan även hjälpa till med att ombilda er bostads fastighet till en bostadsrättsförening. 

gallery/hus

Stadsutveckling

Har du idag en fastighet som du vill skapa nya byggrätter genom en detaljplan, eller har du fastnat i planprocessen vid en pågående detaljplan?

Vi hjälper dig i denna stundtals snåriga process med vårt kunnande och förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå. Genom vår erfarnhet vet vi vilka krav som ställs och hur man driver processen framåt.

gallery/karta

Byggherreombud/

Projektledning

Den erfarenhet som vi har byggt på oss genom åren vet vikten av att projektet genomförs genom fastställda kvalitets-, tids-, och kostnadsramar.

Som byggherreombud och projektledare ansvarar vi för ett projekts totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas.

gallery/kran
gallery/andre-lindstrom

Bakgrund

Tornbacken Bostadadsutveckling AB är en helt fristående projektutvecklingsaktör inom bygg- och fastighetsbranschen och den enda med ett ursprung och säte i norrland. Jag som driver Tornbacken heter André Lindström och har mer än  15 års erfarnhet inom branschen. Jag har drivit affärs- och projektutveckling i alla större städer längs norrlandskusten. Allt från vunna markanvisningstävlingar hos kommuner, privata markförvärv, drivit detaljplaner, projektutvecklingprojekt på mellan 4 till 200 bostäder till förvaltning av 1000-tals bostäder, förvärv/avyttring av kommersiella fastigheter samt bostadsrättsombildningar.

 

Därmed har jag möjlighet att förstå kundens utmaningar och har alltid projektets bästa helt i fokus. Det finns inga tvingande kopplingar till entreprenörer, fastighetsförvaltare eller konsultföretag vilket skapar en unik position på marknaden. Med ett tätt samarbete och konstruktiv dialog med kunder ser jag till att nå projektets fulla potential.

 

De primära kompetensområdena är inom stads- och projektutvecklingsprocessen, affärs- och marknadskunskap och nyproduktion av bostadsrättsföreningar,  vilket ger en förståelsen med att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Genom kunskap, erfarenhet och mitt nätverk kan jag göra de långa processerna kortare och marginalerna i projekten större.

 

gallery/c015f32efff0446d27caa0fce6e0aa70

Tjänster

Tornbacken Bostadsutveckling erbjuder tjänster inom fem områden men där ett helt projekt oftast är en blandning av dem alla. Det är därför som bolaget heter Bostadsutveckling, eftersom erbjudandet är ett heltäckande projektutvecklingsbolag och hjälper kunden från idé till inflyttning. Inom nedan områden erbjuder jag mina tjänster, antingen i enskilda rådgivande uppdrag eller som en helhet under ett projekt. Ersättningsformen är antingen per timme eller projektspecifika.

 

- Affärsutveckling

- Projektutveckling

- Fastighetsutveckling

- Stadsutveckling

- Byggherreombud/Projektledning

 

Klicka på en rubrik ovan för att få veta mer om vad jag kan hjälper er med inom respektive område.

 

Ta gärna kontakt med mig för att få veta mer. Kontaktuppgifter hittar du längst ner till vänster på denna sida.